2014. augusztus 30., szombat

Hálaadó istentisztelet a templom belső felújítása alkalmából

Illik nekünk hálát adni az Úrnak! Először is azért, mert a Szentlélek Isten munkája bennünk felébresztette a vágyat, hogy az Úrral való találkozásra szentelt helyet, házat, templomunkat belül megújítsuk. Másodszor azért, mert nekünk erőt, türelmet, anyagiakat biztosított, hogy a vágyunk valóra váljon. Köszönet és hála ezért Neki! Köszönet a gyülekezet tagjainak és mindazoknak, akik ebben a feladatban részt vállaltak! Az ünnepi istentiszteletünk 2014. augusztus 31-én, délután 2 órakor kezdődik. Adjunk hálát együtt!!!
Az ünnepi istentisztelet rendje:


1.         Gyülekező ének: 105: 1-2
2.         Fennálló ének: 163
3.         Derekas ének: 348: 1,2,4
4.         Szószéki szolgálat - Visky Béla és Visky János lelkipásztorok
5.         Közének: Lelkipásztor Kórus - Nagy hálát adjunk
6.         Köszöntés és köszönetmondás – Simon Attila lelkipásztor
7.         Lelkipásztor Kórus: Égi felség, áldunk téged
8.         Esperesi köszöntő – Kovács Sándor esperes-lelkipásztor
9.         Lelkipásztor Kórus: Kit áldva áldnak
10.       Visky Béla köszöntése
11.       Lelkipásztor Kórus: Az Úr csodásan működik
12.       Zászlóbontás
13.       Lelkipásztor Kórus: Boldogasszony anyánk
14.       Zárszó – Simon Attila lelkipásztor
15.       Záró ének: 90:1


És íme néhány kép, ami szépen ábrázolja a régi templombelsőt, a munkát és annak eredményét:


Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!