2013. május 27., hétfő

Szeretethíd - 2013

Elmondhatom, hogy "alkalmatlan időben" végeztünk szeretetmunkát, ebben az esztendőben is Tamásváralján a KRISZ szervezésében, bekapcsolódva május 25-26-án a Kárpát-medencei református önkéntes napok Szeretethíd elnevezésű rendezvényébe. 
Szombaton, bár az eső kétszer is tető alá kényszerített, megtisztítottuk falunkat a szeméttől, kőfalat raktunk, fát vágtunk ki, templomot takarítottunk. A végén Isten a munkánkat egy gyönyörű szivárvánnyal koronázta meg. 
Vasárnap gyülekeztünk öregjeivel közösen ünnepi istentiszteleten vettünk részt, amelyen a lelkipásztor a Fil. 2,13 alapján arra hívta fel a figyelmet, hogy öregnek és fiatalnak együtt feladata van. Isten senkit sem ment fel a szolgálat alól, és tudomásul kell vennünk, hogy nem csak a kétkezi munka a munka. Öregjeink tanácsadása, imádsága, példamutatása igenis elengedhetetlen munkavégzés. Együtt munkálkodásunk eredményei pedig egyedül Isten munkájának eredménye bennünk és általunk. Az istentisztelet végén a fiatalok ünnepi műsora következett, majd az egész gyülekezet a "Kéz a kézben" Gyülekezeti Házban egy szeretetvendégségen vett részt.

2013. május 8., szerda

Anyáknapja

Május első vasárnapján ünnepi istentisztelet keretében Tamásváralján is hálát adtunk az édesanyákért. Kicsik és nagyok, körülbelül 210-en, együtt gondolkodtunk el azon, hogy a Szentírásból ismert emberek szolgálatát mennyire meghatározta, hogy hívő családból származtak. Simon Attila lelkipásztor a 2Tim. 1,5 ige alapján hirdette az evangéliumot, és felhívta az édesanyák, édesapák figyelmét, hogy ma is igen időszerű, hogy gyermekeink lássák cselekedeteink mozgatórugójaként a képmutatás nélküli hitet. Isten legyen ebben segítségünkre!