Nagytarnai Református Leányegyházközség

A Nagytarnai Ifjúsági Központ története

A Nagytarnai Református Leányegyházközség ad otthont a Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Központjának.

A nagytarnai református gyülekezet jelenleg 58 lelket számlál és sajnos évről évre apad. Ez a kicsiny nyáj önerőből képtelen lett volna templomát és a hozzá tartozó egykori lelkészi lakást felújítani, pedig az idő vasfoga igencsak megtette hatását. Ennek a gondnak a megoldását kereste Simon Attila lelkipásztor, miután mint kinevezett helyettes lelkésze a Tamásváraljai Református Egyházközségnek, 2002-ben átvette a hozzá tartozó Nagytarnai Leányegyházközséget.
Az egyházmegyében, ebben az időszakban állt elő az a probléma, hogy nem igen volt hol megszervezni az  egyázmegyei ifjúsági táborokat. E két gondot összekapcsolva született meg az ötlet, mely szerint a Leányegyházközségben ki lehetne alakítani egy ifjúsági központot. Így megoldódna az ifjúsági táborok helygondja, és lassan rendbe lehetne tenni a gyülekezet ingatlanát is.
A 2004. szeptember 9-én Nagytarnán megtartott Lelkészértekezleten hangzott el a lelkipásztor javaslata, melyet a Lelkészértekezlet örömmel fogadott, és elhatározta egy Ifjúsági Központ kialakítását Nagytarnán, ugyanakkor az Ifjúsági Központ törvényessé tétele érdekében a javaslattétel kidolgozását az Ugocsai Hegyi Traktus lelkipásztori közösségére bízza, és a soron következő Egyházmegyei közgyűlés elé terjeszteni rendeli.
Az Ugocsai Hegyi Traktus elvégezve az örömmel vállalt feladatot, elkészíti a javaslattételt, melyben kérik a Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlést, hogy mondja ki az Ifjúsági Központ létrehozását, és mivel „a legjobb tervek sem valósulhatnak meg azonban összefogás és anyagi támogatás nélkül, ezért kérjük a Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlést, hozzon határozatot a Központ kialakításának támogatására, mely rendszeres és állandó. Javasoljuk minden gyülekezet részéről a Karácsony 2. nap délelőtti perselypénz befizetését az erre a célra létrehozott alapba, melyet egyelőre a Szatmári Református Egyházmegye kezel.” (Ugocsai Hegyi Traktus, Jegyzőkönyv. 2004. szeptember 10.)
A 2004. október 7-én megtartott alakuló Egyházmegyei Közgyűlésen a javaslattétel elhangzott és a következő határozat született: „Egyházmegyei Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a Szatmári Református Egyházmegye Ifjúsági Központja a Nagytarnai Református Leányegyházközségben legyen, ugyanakkor azt is egyhangúlag elfogadta, hogy az Ifjúsági Központ kialakítását minden gyülekezet a Karácsony 2. napi délelőtti perselypénz összegével fogja támogatni.” (Egyházmegyei Közgyűlés, Jegyzőkönyv. 2004. október 7.)

A tényleges munka 2005 tavaszán kezdődött meg. Öt év alatt sikerült, a szűkös anyagi feltételek mellett, az épületen elvégezni az állagmegőrző munkálatok nagy részét és a belső át- és kialakítások is megtörténtek. Javítani kellet a templom megrogyott sarkát és a nyílászárók cseréjére is szükség volt, meg kellett erősíteni az egész tetőszerkezetet, a volt lelkészi lakás teljes egészét át kellet alakítani az Egészségügyi Hatóságok által meghatározott módon, szennyvízelvezető és folyóvíz rendszert kellett kiépíteni és meg kellett oldani a vízbevezetést. Ugyanebben az időszakban újra lett vakolva és színezve az épület külső része, valamint  készült az udvarra egy faszerkezetes étkezési hely, valamint egy három fülkés angolvécé is.

A 2010-es esztendőben készült el a konyha és a fürdőszoba teljes felújítása. Istennek legyen hála, hogy e munkák közepette is, immár hét éve, esztendőről-esztendőre itt táborozhatnak az egyházmegye ifjai.

Képek a 2008-as Ifjúsági táborból:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése