Kéz a kézben Gyülekezeti Ház

 Hálaadás a „Kéz a Kézben Gyülekezeti ház”-ért Tamásváralján

Október 3-án szombaton, bár faluhelyen ilyen tájt ősszel mindenki a betakarítással van elfoglalva, mégis szép számmal jöttek el a délelőtt fél 12-től kezdődő hálaadó istentiszteletre. Nem csak a tamásváraljai református gyülekezet tagjai, hanem az „Ugocsai” gyülekezetek lelkipásztorai, Halmi község vezetősége,valamint a hollandiai  Oosterbierum-ból érkezett reformátusok is a hálaadás napjává szentelték ezt a napot.
Az ünnepi istentiszteleten Kovács Sándor egri lelkipásztor végezte az igehirdetés szolgálatát, kiemelve Isten csodálatos gondviselését az övéinek életére nézve. Egy álom vált valóra – mondta -, abban a korban, amikor az emberek már álmodni is alig mernek, és nem igazán hisznek az álmok valóra válásában.  Az igehirdetés után Simon Attila házigazda lelkipásztor köszöntötte a hálaadó gyülekezetet, megköszönte az igei szolgálatot, hozzátéve, hogy csodálatos megtapasztalni, hogy az Istennel megálmodott álom valóra vált.
Az ünnepi alkalmon résztvevő lelkipásztorok egy-egy igével és hozzáfűzött bátorító gondolatokkal bíztatták a gyülekezetet a továbbmunkálkodásra. Somfalvi Edit lelkipásztor megállapította, hogy ezzel a megvalósítással a tamásváraljai reformátusság a jövőt választotta. Ezt a megállapítást nyomatékosította a gyülekezeti KRISZ műsorában felcsendülő ének:

„Rád bízom, Rád bízom, a fényes napokat Rád bízom,
Rád bízom, Rád bízom a nehéz napokat is.
Sorsom legyen a Te kezedben,
Biztos helye van a féltő szívedben.”

Oroszi Noémi Sík Sándor Te Deum című versét szavalta, melynek záró sorai fogalmazták meg a gyülekezet jövőválasztását:

„Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
hála legyen, Uram!
hála legyen!”
            A műsor után került sor a hollandiai vendégek hozzászólására. Az angol nyelven elmondottakat magyarra és frízre (a holland nyelv egyik dialektusa) fordították, hogy mindenki számára érthető legyen. Rintje Visser a Werkgroep Roemenië Oosterbierum szervezet elnöke meghatódottságuknak adott hangot, hogy itt lehetnek ezen a hálaadó alkalmon. Röviden elmondta, hogy a Simon Attila lelkipásztor által megálmodott és sokak munkája és Isten áldása által valóra vált álomban, nekik mi volt a részük. A romosan visszakapott volt iskolaépület felújítására egy közös pályázatot készítettek a lelkipásztorral, melyet a Holland Kormány 2008 tavaszán sikeresen bírált el. A pályázati önrészt úgy gyűjtötték össze, hogy a szervezetük tagjai, több mint száz önkéntes, a téli időszakban mandarint árultak házról házra járván, valamint nyári fesztiválokra mobil vécéket béreltek és azok használatából befolyt összeg is ezt a célt szolgálta.
            A házigazda lelkipásztor az ünnepi istentisztelet végén megköszönte első sorban az Úr Isten gondviselését, a gyülekezet tagjainak a több mint 180 napi közmunkáját, a Simon & Tegze cégnek a lelkiismeretes és szakértő munkáját, a Presbitérium, kiemelve a főgondnok és gondnok, munkáját,  a fríz református szervezet anyagi segítségét, feleségének türelmét és segítségét, a Halmi Polgármesteri Hivatal adományát, és Isten áldását kérte további életükre és munkájukra.
            Az istentisztelet után a hálaadó közösség a Kéz a Kézben Gyülekezeti házhoz gyűlt össze, ahol a magyar himnusz és a fríz himnusz eléneklése után leleplezték a névtáblát és Fodor Lajos lelkipásztor, a Szatmári Református Egyházmegye főjegyzője megáldotta az épületet. Az ünnepségen résztvevő meghívott vendégek ezek után a gyülekezet Presbitériuma és Nőszövetsége által elkészített ebéden vettek részt.

SA


Fotóriport
"Újjászületés..."

"Áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké, Ámen."
(Jel. 7,12)
"Gondoljátok meg jól a ti útaitokat!  Menjetek fel a hegyre, és hordjatok fát, és építsétek e házat, hogy gyönyörködjem benne." (Agg. 1,7-8)

"És megépítik a régi romokat, az ősi pusztaságokat helyreállítják…" (Ézs. 61,4)

"Mert segítségem voltál, és a te szárnyaidnak árnyékában örvendeztem." (Zsolt. 63,8)