Gyülekezeti alkalmak

Istentiszteleti alkalmak:


- vasárnapoként 11.00 és 16.00 óra (nyáron 17.00)

Bibliaórák: 
- szombat 20.00 óra - ifjúsági bibliaóra
Konfirmációi előkészítő:  
- II. éves konfirmandusok: szombat 10.00 óra
- I. éves konfirmandusok: szombat 11.00 óra                      
Vallásóra:  
- III-V. osztályosok: szombat 12.00 óra
- II. osztályig: szombat 13.00 óra